Tréningové centrum Gori

 

Počet výberov V Gruzinsku

Počet testovaných adeptov

Počet výbraných a školených adeptov

Školiaca a tréningová spoločnosť na manipulačnú techniku v logistike ForEn SK otvorila koncom minulého roku v spolupráci s perso-nálnou agentúrou MJobs tréningovo náborové centrum v Gruzínsku. Zástupcovia oboch spomínaných spoločností navštívili vybrané lokality a v spolupráci s gruzínskym partnerom vybrali lokalitu v meste Gori približne 70 km od hlavného mesta Tbilisi na zriadenie tré-ningového centra.

Pri výbere lokality zohralo úlohu niekoľko faktorov – materiálno-technické zabezpečenie, dopravná dostupnosť a dostatok voľnej pracovnej sily v tejto oblasti. Hlavným cieľom spoločného projektu v Gruzínsku bolo zabezpečenie prvotného výberu vhodných kandidátov do auto-motive a logistiky na manipulačnú techniku. Cieľom bolo eliminovať riziko nevhodných kandidátov – špecifickej pracovnej sily (pracovníci na manipulačnú techniku).

Prvá etapa projektu výcvikového centra, teda zabezpečenie materiálno technického vybavenia vrátane priestoru, sa podarila zrealizovať v priebehu dvoch týždňov. Už začiatkom decembra školitelia ForEn SK vycestovali do Gruzínska a zahájili proces tréningu a následného výberu vhodných kandidátov na absolvovanie kurzu manipulačnej techniky (NZV a VZV).

Agentúra MJobs a gruzínsky partner pripravili do tréningového procesu v Gruzínsku 250 adeptov, ktorí boli testovaní školiteľmi ForEn SK v skupinách po 25 v dvojdňových cykloch. Z celkového počtu pripravených uchádzačov bolo vybraných 120 potenciálnych pracovníkov, schopných absolvovať následný kurz vodiča manipulačnej techniky na Slovensku. Po absolvovaní kurzu boli zamestnávateľom zaradení na pracovné pozície vodičov manipulačnej techniky hlavne v automobilovom priemysle.