Personálna oblasť

Na základe našich dlhoročných skúseností Vám pomôžeme vybrať vhodných kandidátov na obsadenie
vami požadovaných pozícií. Výbery pracovníkov realizujeme pomocou psychodiagnostických testov,
štrukturovaného rozhovoru a pozorovania v modelových situáciách.