Personálna oblasť

Na základe našich dlhoročných skúseností Vám pomôžeme vybrať vhodných kandidátov na obsadenie
vami požadovaných pozícií. Výbery pracovníkov realizujeme pomocou psychodiagnostických testov,
štrukturovaného rozhovoru a pozorovania v modelových situáciách.

Spracujeme pre Vás profil uchádzača v oblastiach:

Kompletný obraz osobnosti
Aktuálny intelektový výkon
Interpersonálne správanie
Schopnosť odolávať záťaži
Seba-prezentácia, sebaistota
Špeciálne zručnosti požadované pre výkon práce
Motivačný profil
Činnostná diagnostika

Vzdelávanie

Pre potreby Vašej spoločnosti zabezpečíme:
Identifikáciu a analýzu tréningových potrieb šitých na mieru
Vytvorenie tréningových blokov na základe vstupnej analýzy potrieb vzdelávania v jednotlivých oblastiach
Realizáciu tréningov interaktívnou zážitkovou formou s nácvikom situácií z praxe
Vyhodnotenie tréningov a meranie účinnosti vzdelávania
Návrh ďalšieho rozvoja jednotlivcov a cieľových skupín

 Ponuka kurzov

o Asertivita a riešenie konfliktov
o Firemná kultúra
o Efektívna manažérska komunikácia
o Manažment času a stresu
o Obchodné rokovanie
o Personálne rozhovory
o Prezentačné zručnosti
o Telefonická komunikácia
o Tímová práca
o Vedenie ľudí a motivácia
o Vyjednávanie
o Zákaznícky orientovaná komunikácia
o Zmena a sebapoznanie
o Ideálna asistentka
o Biznis protokol
o Vytváranie synergií